فایرفاکس ۳ با تغییرات زیادی در مورد بازدهی و سرعت کار منتشر شده‌است ولی بوسیله پیکربندی فایرفاکس می‌توانید این مرورگر محبوب را باز هم سریعتر کنید:

اول پیکربندی فایرفاکس را بوسیله دستور about:config در نوار نشانی باز کنید و عبارت network.http.pipelining را پیدا کنید و با دبل‌کلیک مقدار آن را به true تغییر دهید.
عبارت بولی network.http.pipelining.firstrequest را ایجاد کنید و مقدار آن را نیز true تعیین کنید.
عبارت network.http.pipelining.maxrequests را پیدا کنید و مقدار آن را ۸ وارد کنید.
عبارت network.http.proxy.pipelining را نیز به true تغییر دهید.
عبارتهای عددی nglayout.initialpaint.delay و content.notify.interval را ایجاد کنید و مقدار آنها را 0 وارد کنید.

همین! حالا فایرفاکس را دوباره راه‌اندازی کنید و بوسیله یک سایت سنگین سرعت فایرفاکس را آزمایش کنید.

پی‌نوشت:
این تنظیمات به دودسته تقسیم می‌شوند. اول تغییرات تعداد درخواست‌های همزمان با کلیدهای pipelining و دوم طریقه نمایش محتوای دریافت شده با nglayout.initialpaint.delay و content.notify.interval. این دوکلید باعث می‌شوند که فایرفاکس بدون‌وقفه محتوای دریافت شده در بین دریافت بقیه محتوا را نمایش دهد.

اطلاعات بیشتر درباره
network.http.pipelining
network.http.proxy.pipelining
nglayout.initialpaint.delay
content.notify.interval
دسته ها :
سه شنبه بیست و یکم 8 1387
X